ZAKŁADANIE OGRODÓW

ogrody Kłodzko

Założenie ogrodu jest inwestycją czasochłonną i pracochłonną dlatego warto zacząć od dobrego projektu aby wszelki prace przeprowadzić na odpowiednim etapie i we właściwej kolejności. Dla uniknięcia strat i dodatkowych kosztów warto powierzyć te prace profesjonalnej firmie.

Po dokładnej analizie terenu i otoczenia, uwzględnieniu Państwa uwag i sugestii, przedstawiamy koncepcję, a po uszczegółowieniu projekt z wizualizacją.  Zakładanie ogrodu obejmuje przygotowanie podłoża, zainstalowanie oświetlenia, wykonania systemu nawodnienia i odwodnienia, założenia trawnika, doborze roślin odpowiednich dla warunków atmosferycznych i gleby, zbudowania ścieżek, tarasów, podjazdów, pergoli, altan i innych dekoracji.

Wykonujemy następujące prace:

  • projektowanie
  • kształtowanie terenu
  • drenaż, odwodnienia
  • systemy nawadniania
  • oświetlenie ogrodowe
  • zakładanie trawnika z rolki i siewu
  • prace ogrodnicze, przygotowanie podłoża
  • dobór, dostarczanie i sadzenie roślin
  • architektura ogrodowa: murki, drewutnie, pergole, wiaty, tarasy\